Bestuur

Beheerders

Motorclub

Lidmaatschap

Adverteerders

Tips en Links

Onze Informatie


Nieuws

Tips voor auto en motor

Openingstijden AHC

Contact

Over de AHC

Formule 1

Evenementen agenda

Links

Home

Contact

Site map


Nieuws 1
||
Nieuws 2 || Nieuws 3 || Nieuws 4 || Nieuws 5


MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 

Algemene Leden Vergadering

Dit voorjaar kon de geplande Algemene Ledenvergadering van de Auto Hobby Club i.v.m. de richtlijnen aangaande het coronavirus helaas niet doorgaan. Omdat niet bekend is of er in het najaar een 2e golf zal komen, heeft het bestuur uit veiligheidsoverwegingen besloten de ALV over 2019 op te schorten en te combineren met de ALV over het jaar 2020. Deze zal gehouden worden in het voorjaar of najaar van 2021.

 

I.v.m. de coronamaatregelen mogen we maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen zodat een Algemene Ledenvergadering helaas nog niet mogelijk is. Mochten de maatregelen versoepeld worden dan zal het bestuur hier melding van maken via diverse kanalen.

 

Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u een bericht sturen via info@ahc-lwd.nl

 

 


AHC Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is nav besluit Privacy Policy EEG en besluit Algemene Leden Vergadering mbt verhoging contributie.

1. AVG

Nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming, algemeen aangeduid als de AVG, zullen op 25 mei 2018 binnen de EER van kracht worden. Het voornaamste doel van de nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen dat "persoonsgegevens" van natuurlijke personen behoorlijk worden beheerd en niet worden gebruikt voor andere dan gerechtvaardigde doeleinden.

U ontvangt deze brief als lid, of andere persoon die gebruik maakt, van de Auto Hobby Club vlb Leeuwarden. (AHC)

Wij gebruiken alleen informatie over u die nodig is vanwege het feit dat u lid bent van de AHC. Normaliter hebben wij informatie over uw naam en contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers enz maar ook bank-gegevens, en zullen wij geen informatie verkrijgen of anderszins bewaren die als "gevoelig" kan worden beschouwd.

Wij zullen alle informatie over u verwijderen wanneer deze overbodig en niet langer nodig is.

We gebruiken de informatie over u alleen voor doeleinden die gebruikelijk zijn in relatie tot uw lidmaatschap van de AHC

Wij zullen u desgewenst graag nader informeren over welke informatie wij over u hebben en hoe wij deze gebruiken. U heeft in ieder geval het recht om van ons te verlangen dat wij onjuiste gegevens corrigeren of gegevens die niet nodig zijn verwijderen, en u kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie via e-mail of andere middelen, zoals marketingmateriaal.

U kunt uw eventuele vragen, of een verzoek zoals hierboven beschreven, per e-mail sturen naar: info@ahc-lwd.nl of onderstaand adres.

2. Contributie verhoging per 1 juli 2018

Tijdens de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 8 mei 2018, is besloten de contributie te verhogen. De contributie is verhoogd tot 2,00 per maand en gaat in bij eerst volgende contributie betaling na 1 juli 2018.


APK voor voertuigen van 50 jaar en ouder lijkt voorlopig van kracht te blijven

Er is al veel over gezegd en over geschreven. Al enige jaren stond een wijziging in de APK plicht voor voertuigen van 50 jaar en ouder in de steigers. Sterker: er is uitvoerig gepubliceerd over het feit dat die wijziging op 20 mei 2018 van kracht zou gaan worden. De mede door de FEHAC bepleite verandering zou inhouden dat voertuigen van 50 jaar en ouder vanaf die datum vrijgesteld werden van APK plicht. De implementatie van deze bepaling is echter uitgesteld.

Inmiddels heerst onder een aantal bezitters van voertuigen binnen deze categorie vertwijfeling, omdat zij een uitnodiging hebben ontvangen om hun voertuig (dat vijftig jaar of ouder is) te laten keuren. En vragen zij zich af of de klassieker daadwerkelijk gekeurd moet worden. Of dat de invitatie om naar het APK keuringsstation te rijden een vergissing is gebleken.

Voorlopig geen wijziging

Welnu: de uitnodiging is geldig, en de APK plicht ook. Voorlopig wijzigt er niets in de regelgeving, waarbinnen is bepaald dat voertuigen met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1960 geen tweejaarlijkse keuring meer hoeven te ondergaan. De doorlopend opschuivende grens van 50 jaar en ouder wordt nog niet gehanteerd.

Implementatie in nationale wet- en regelgeving

Het voorlopige uitstel heeft te maken met de uitblijvende implementatie van de Europese APK richtlijn, die reeds in 2014 werd uitgevaardigd. Deze richtlijn zou uiterlijk op 20 mei 2017 moeten worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. Doordat de richtlijn de lidstaten ruimte bood om op landelijk niveau aanpassingen te mogen doorvoeren, besloot de minister van Infrastructuur en Milieu om voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht, en wel met ingang van 20 mei 2018.

Wijziging Besluit Voertuigen vertraagd

Om een dergelijke vrijstelling in te voeren, diende het Besluit Voertuigen worden aangepast. De Tweede Kamer verwierp echter een wetvoorstel ten aanzien van de kentekening van landbouw- en bosbouw tractoren. Daardoor heeft de besluitvorming vertraging opgelopen. In het Besluit Voertuigen waren ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de keuringsplicht voor snelle tractoren. Die zijn nog niet omgezet in wet- en regelgeving.

Geen deelbesluiten

Het is merkwaardig, dat er niet naar deelbesluiten is gekeken. In tegenstelling tot die mogelijkheid wprdt de gehele linie met motorvoertuigen van 50 jaar en ouder in één keer in het Besluit Voertuigen behandeld. Het getuigt van slordigheid, dat de eigenaren van deze categorie voertuigen vanuit de RDW én de politiek onduidelijk worden geïnformeerd. Het staat los van het feit dat een periodieke keuring geen kwaad kan.

Tweejaarlijkse keuringsplicht voor 30 jaar en ouder blijft in stand

Vooralsnog blijven de oude regels van kracht. Daarnaast blijven de bepalingen ten aanzien van de tweejaarlijkse keuringen van voertuigen met een leeftijd van 30 jaar en ouder in stand. Die aanpassing werd in het verleden overigens met succes door de FEHAC bepleit.

  Niet alles loopt gesmeerd in de werkplaats…

“Goudkleurig, iets met verschillende diktes en het smeert de motor”. Dat is grofweg de omschrijving van motorolie als je het aan een leek vraagt. Wij weten beter. Naast smeren en koelen heeft motorolie meer taken. Mooi, maar het levert in de praktijk ook problemen op. Lees maar mee…

Kevin van Vliet schrijft dat sommige klanten wel 50.000 km
over het onderhoudsschema heen gaan.
“In één geval was er niets meer te redden
en was er een revisiemotor nodig.”

De rol van motorolie bij moderne verbrandingsmotoren is niet langer alleen smeren en koelen. Nee, de olie vervult ook een sturende taak. Denk bijvoorbeeld aan hydraulische klepbediening. Is de olie te vervuild door slecht onderhoud of verdund door brandstof dan gaat die ‘sturende taak’ ook niet zoals de autofabrikant het bedacht heeft. Het belang van de juiste motorolie is er dus zeker.

De praktijk is soms anders. Welke motorolie-problemen kom je tegen? Die vraag stelden we jou als AMT-lezer enige tijd terug. Het leverde vele reacties op, inclusief prachtige foto’s. Al die ervaringen hebben we uitgebreid samengevat in het Thema Olie & Additieven in het augustusnummer van vakblad AMT. Hieronder vindt je alvast een stukje uit dat thema.

Niet de juiste motorolie

Schone olie met de juiste specificaties is van
groot belang voor de motor.
Deze turbo is gesneuveld door gebrekkige smering.

Motorolie heeft een aantal belangrijke functies. Te weinig, te veel, vervuilde of verkeerde olie kan een hoop ellende veroorzaken. Wat kan er eigenlijk gebeuren als je niet de juiste motorolie gebruikt? Volgens AMT-lezer Hein Melissen van Melissen Automotive Support kan verkeerde olie verantwoordelijk zijn voor tikkende klepstoters, uitgelopen lagerschalen, dichtgeslibde oliezeven, koolvorming en roetfilterproblemen. Ook C.A.H. van Gaalen, die bij HVG Engineering werkte, weet wat verkeerde olie kan doen. Van Gaalen: “Multi-air units van Fiat vereisen de juiste specificaties van smeermiddelen. Als niet de juiste motorolie is toegepast, ontstaan er verschillende problemen en storingscodes. Je voorkomt problemen vooral door motorolie met de juiste specificaties te gebruiken”. Henk Koning, docent aan het ROC Mondriaan, kent een gevalletje extreme nachtvorst. Henk: “De hydraulische stoters werden niet naar behoren bediend en dat werd veroorzaakt doordat er olie bijgevuld was met afwijkende SAE-specificaties. De compressiedruk was tijdens de koude start niet aanwezig. Pas na langdurig doorstarten ging de motor geleidelijk op alle cilinders lopen”.

Klopt het olie-advies altijd?

Jordi Dik: “Waarschijnlijk doordat te lang met
dezelfde olie is doorgereden, was de motor erg vervuild.
De nokkenassen waren teveel in de kop ingesleten”.

Het is verstandig de voorschriften van de autofabrikant te volgen, want de ene 5W-30 motorolie is de andere niet. Koen Kucharek (Auto Van der Burgh) vult wel eens 5W-30 bij, maar vindt het soms moeilijk te achterhalen of dat wel het juiste advies is. Koen: “Bij een Daihatsu Cuore uit 2001 vulde de garage 10W-40 in plaats van 5W-30 bij, dat speciaal voor deze DVVT-motoren is. Het officiële advies is weliswaar 10W-40, maar het moet echt 5W-30 zijn. Het resulteerde in een vastgelopen nokkenasverstelling. Het is dus wel zaak om de juiste database te benaderen voor de juiste specificaties”.

Is het kwaliteitsniveau (of approval) van de olie belangrijker dan de viscositeit? Martijn van Nijnatten van Autobedrijf Jac Ossenblok: “Er zijn voldoende olieleveranciers met modelspecifieke informatie op hun websites. Die informatie is vaak voor iedereen beschikbaar. Mocht je een instructieboekje bij de auto hebben, dan staat daar natuurlijk ook in welke olie geschikt is”. De meeste olieleveranciers bieden online de mogelijkheid om aan de hand van het kenteken of de motorcode de juiste olie te selecteren. Voor de meeste oliemerken verzorgt Olyslager Organisation de technische gegevens achter de online adviezen. Er is niet voor niets een minimale kwaliteitseis (ACEA/API). Als er een extra OEM-approval vereist is, bijvoorbeeld bij Mercedes-Benz, VAG, Ford en Jaguar/LandRover, adviseert Olyslager binnen de garantieperiode de voorschriften te volgen, want de OEM zou anders de garantie kunnen weigeren.

Je ziet de lakafzettingen in de onderdelen door de temperatuurverschillen. Deze auto bij Hein Melissen had vastzittende olieschraapveren en daardoor te weinig olie in het blok.

Motorschade door foute specificaties

 

Je ziet de lakafzettingen in de onderdelen door de
temperatuurverschillen. Deze auto bij Hein Melissen had
vastzittende olieschraapveren en daardoor
te weinig olie in het blok.

Veel AMT-lezers volgen wel de specificaties, maar niet het voorgeschreven oliemerk. En een enigszins afwijkende viscositeit, bijvoorbeeld een 10W-40 als de eis 10W-30 is, geeft minder problemen dan een totaal verkeerde samenstelling van de olie. Zeker in het geval van bijvullen geldt: beter een minder juist type olie dan helemaal geen olie. Jordi Dik uit Heerhugowaard: “Ik raad de klant altijd aan om de olie te kiezen die in het onderhoudsboekje staat aangegeven. Soms hebben klanten liever een dikkere olie, vanwege bijvoorbeeld lekkages. Mijn advies is dan toch om de lekkage te laten repareren. Maar het is uiteindelijk de klant die beslist”. De meeste AMT-lezers leggen het belang van de juiste olie aan hun klanten uit en gebruiken daarbij ook voorbeelden van situaties waarin het is misgegaan. Bij het bedrijf waar Bas Lamers werkt (Witmer & Odijk) komen veel cabrio-, klassieker- en Porsche-rijders, die soms weinig kilometers per jaar rijden. Bas: “Die klanten vinden het vaak niet nodig om onderhoud uit te voeren. We laten hen dan meestal een paar foto’s zien van motoren die met motorschade bij ons zijn gekomen door het niet uitvoeren van onderhoud”.

Verversen? Nergens voor nodig!

Marco van der Vlugt vergelijkt olie verversen met
een theelepeltje wasmiddel. “
Ook met olie kun je de juiste hoeveelheid peilen,
terwijl de werkzame delen zijn verdwenen.”

Veel AMT-lezers kennen voorbeelden van klanten die nalatig zijn, het oliepeil nooit controleren en niet op tijd voor een onderhoudsbeurt langskomen. Thijs Bakker van V-SEM Auto & Elektronica heeft een bizar voorbeeld. Thijs: “De klant was van het type zo-lang-het-rijdt-rijdt-het. Zijn Saab 9-5 maakte bij het starten het geluid van een blender. Na een week zo te hebben rondgereden vond de klant het toch gek dat het geluid niet vanzelf ophield en kwam hij bij mij uit voor een diagnose. Ik heb het carter gedemonteerd en twee kilo

vervuild slib uit het carter en de carterzeef gehaald”. De klant was aanvankelijk helemaal niet zo onder de indruk, want hij vertelde Thijs doodleuk dat hij op deze manier toch mooi een beurtje of vier had overgeslagen. Thijs: “Na een korte blik op de foto’s die ik had gemaakt en de offerte voor als zijn motor in de soep was gelopen, schrok hij. Hij kwam daarna wel op zijn mening terug”. Kevin van Vliet, diagnosetechnicus bij F. Breeman, legt extra nadruk op de onderhoudsintervallen, maar hij geeft toe dat veel klanten er lak aan hebben. Kevin: “Ze rijden soms tot wel 50.000 km over het schema van de onderhoudsbeurt heen. Dat betekent dat ze 80.000 km geen onderhoudsbeurt hebben laten uitvoeren en al die tijd met dezelfde olie rijden! In één geval was er niets meer te redden en was er een revisiemotor nodig”.

Bron: AMT


Nieuws Optimate druppelladers:

De fabrikant van de Optimate acculaders heeft een prijsaanpassing voor gedaan voor zijn producten.
De AHC heeft echter voor haar leden nog een aantal exemplaren weten te bemachtigen voor een zeer speciale prijs:


Optimate 3 44,70


Optimate 4 (canbus) 58,30
Onwetendheid winterbanden

Hoewel het gebruik van winterbanden volgens zowel de ANWB als 3VO een aanzienlijke betere grip oplevert op de weg vanaf temperaturen lager dan 7 °C, gebruikt slechts 5% van de automobilisten in Nederland winterbanden. Dit is vooral toe te schrijven aan de gebrekkige kennis van Nederlanders over winterbanden.

Zo weet negentig procent van de mensen niet wat het effect van winterbanden is op de remweg bij gladde en natte wegen. Verder is 92% van de Nederlanders niet op de hoogte van de weersomstandigheden waarbij je het beste met winterbanden kunt rijden. Een kleine 60% kan winterbanden niet onderscheiden van zomerbanden.

En dit terwijl de Nederlandse automobilist banden, na de remmen, als de belangrijkste auto-onderdelen beschouwt voor hun verkeersveiligheid. Deze resultaten zijn naar voren gekomen uit een recent onderzoek dat TNS Nipo in augustus en september in opdracht van Profile Tyrecenter heeft gehouden onder 750 automobilisten in Nederland.

Volgens 3VO wijst onderzoek door de jaren heen namelijk uit dat 25 tot 35% van alle aanrijdingen een gevolg is van het weer. Gladheid is bij slechte weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en ijzel bij vier op de vijf ongevallen de oorzaak. De beperkte kennis is de voornaamste reden dat nog maar een klein deel van de mensen in ons land winterbanden gebruikt bij temperaturen onder zeven graden.

Bijna de helft van de vrouwen is echter bereid om tot aanschaf over te gaan als blijkt dat de winterbanden toch aantoonbaar beter zijn voor de verkeersveiligheid. Bij de mannen is dat 28%. Deze mensen geven dan wel aan naar een bandenspecialist te gaan voor de aanschaf van winterbanden en niet naar een merkdealer. De belangrijkste reden voor de niet-gebruikers om geen winterbanden te gebruiken, is dat ze er, volstrekt ten onrechte, vanuit gaan dat winterbanden in Nederland nooit nodig zijn, Als tweede reden wordt aangedragen dat winterbanden alleen nodig zijn als je op wintersport gaat. Deze reden wordt op de voet gevolgd door een groot aantal mensen die ronduit toegeven nooit stil te hebben gestaan bij het nut van winterbanden.

52% van de ondervraagde vrouwen en 46% van de ondervraagde mannen is van mening dat de overheid intensiever zou moeten wijzen op het belang van winterbanden voor de verkeersveiligheid. Bij leaserijders ligt dit percentage zelfs op 59%. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in een reactie richting Profile Tyrecenter echter laten weten dit vooral een taak te vinden van de autobranche zelf. De onderzoeksresultaten en de reactie van minister Peijs zijn voor Profile Tyrecenter directe aanleiding om een landelijke communicatiecampagne te starten onder de noemer 'Grip op je leven…Grip op de weg' om Nederlanders te informeren over het belang van winterbanden. Dit gaat ze o.a. doen met de uitgave van een speciale winterbanden-DVD, een 'winterbanden-glossy'.

Niet overtuigd? Lees dan eens het volgende: bij temperaturen lager dan 7° Celsius worden gewone zomerbanden minder doeltreffend. De gom van een band is zo samengesteld dat hij bij warme temperaturen uitstekend functioneert. Bij koude temperaturen wordt hij echter minder soepel tot hard. Winterbanden hebben daar echter geen last van omdat ze hoofdzakelijk bestaan uit rubber en silica. De gom blijft in de meest barre omstandigheden soepel en plooit zich makkelijk naar het wegdek. En als de temperatuur onder het nulpunt zakt, wordt het verschil pas helemaal duidelijk.

Bron: Autokompas


Steeds meer motorrijders

De dure benzine en diesel jagen steeds meer automobilisten naar de motor. Ook de files en parkeerproblemen maken de tweewieler aantrekkelijker.

Dat meldden de Motorrijders Actie Groep (MAG) en de Europese organisatie van motorfabrikanten ACEM. "Een motor rijdt veel zuiniger dan de meeste auto's: al gauw 20 kilometer op een liter. En parkeren op de stoep wordt gedoogd in Amsterdam en veel andere steden", zegt voorzitter Nico Perk van de MAG woensdag.

Perk ziet de verkoop al een tijdje stijgen in Nederland en EU. "In de volle breedte is er een constante en forse toename over een aantal jaren te zien."

Cijfers van de ACEM tonen dat de motorverkoop in de EU bijna is verdubbeld naar een record van 1,5 miljoen stuks in 2007, tegen 800.00 stuks in 1997. Vooral tussen 2002 en 2007 was er een sterke groei met 32 procent.

Brancheorganisatie Bovag en RAI Vereniging meldden in januari al dat Nederlanders vorig jaar aanzienlijk meer gemotoriseerde tweewielers kochten dan in 2006. De verkoop steeg bijna 10 procent tot 16.228 exemplaren, terwijl de verkoop van brom- en snorfietsen zelfs met 17,7 procent toenam.

Vooral de verkoop van lichte motoren toe, zo blijkt uit de Europese cijfers. De verkoop van motoren zwaarder dan 125 cc stagneert al enkele jaren.

Dat motorrijders in Nederland vooralsnog worden vrijgesteld van kilometerheffing in 2012, heeft volgens voorman Nico Perk nog geen invloed. Hij verwacht daarvan ook geen explosieve toename: "Daarvoor ligt de drempel voor motorrijden te hoog. Mensen die files willen ontwijken, doen dat al."

De MAG bestrijdt ook schattingen dat het aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders relatief gaat toenemen. Jongeren mogen over enkele jaren niet meer direct op een zware motor stappen. De EU heeft de rijbewijsregels hiervoor recent verzwaard.

Onder druk van MAG heeft de EU bovendien het ontwerp van nieuwe vangrails veiliger gemaakt voor motorrijders.

In Nederland zijn ruim 600.000 motoren geregistreerd. Schatting is dat 400.000 daarvan echt met enige regelmaat de weg op gaan. De Motorrijders Actie Groep (MAG) vertegenwoordigt zeventig motorclubs in Nederland, evenals ruim 6000 directe leden.GULF tankpas voor AHC leden

Speciaal voor AHC leden is met GULF een overeenkomst gesloten om nog meer voordeel uit uw AHC-lidmaatschap te halen. Voor de leden liggen bij de AHC formulieren klaar voor de aanvraag van een Gulf tankpas.
Korting op benzine, diesel en LPG: 0,09 per liter (op de grootverbruikersprijslijst [te vinden op de Gulf website]).

Bij ontvangst van de pas is een borg van 6,80 verschuldigd, u krijgt het bedrag bij beëindiging van het contract weer retour.GULF Card: óók geldig op het netwerk van TINQ

U kunt, als Gulf-card houder nu ook terecht bij het onbemande netwerk van Tinq.

Alle Tinq tankstations zijn onbemand en innovatief ingericht.

Overige adressen kunt u vinden op de websites:

www.Gulf.nl
www.tinq.nlMeer nieuws

© copyright 2006 - 2020

Template by Templatesfreelance.com