Bestuur

Beheerders

Motorclub

Lidmaatschap

Adverteerders

Tips en Links

Onze Informatie


Nieuws

Tips voor auto en motor

Openingstijden AHC

Contact

Over de AHC

Formule 1

Evenementen agenda

Links

 

Home

Contact

Site map

 

Om gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten en voordelen, dient men lid te zijn van de Auto en Motor Hobby Club (AHC).

Omdat de AHC zich op de vliegbasis Leeuwarden bevindt zijn hier natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden;

1. men is werkzaam op de vliegbasis Leeuwarden, of;

2. men blijft als ex-werknemer lid als donateur, of;

3. men blijft lid, na overplaatsing naar een ander onderdeel van de KLu.

In alle gevallen dient men in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs tot de vliegbasis Leeuwarden en indien postactief een geldig VOG.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden en is op naam gesteld, echter per kenteken. Dus, wenst men met meerdere voertuigen gebruik te maken van de AHC dan dient men voor elk voertuig een lidmaatschap af te sluiten.

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt 2,00 per maand, vooruit te voldoen per half- of heel jaar. Als bewijs van lidmaatschap wordt een lidmaatschapskaart (met jaarstempel) verstrekt.

De bij de AHC geregistreerd staande motoren zijn, op wens van het betreffende lid, tevens ingeschreven als lid van de MCDR (Motor Club Dragon Riders) hier is geen verdere bijdrage voor verplicht.

CONTRIBUTIE:

12,00 per half jaar

of

24,00 per jaar

Ter verduidelijking:

Zoals hierboven reeds aangegeven moet het lidmaatschapsgeld vooruit worden voldaan. Gebeurt dit om welke reden dan ook niet, wordt er een acceptgiro naar het huisadres gestuurd. De kosten hiervoor ( 2,00) worden in rekening gebracht. Bij niet betaling volgt er een tweede en indien nodig een derde acceptgiro, is er dan nog steeds niet voldaan aan het betalingsverzoek dan wordt er geschorst. Bij het opnieuw aangaan van het lidmaatschap na schorsing dan moet er lidmaatschapsgeld worden voldaan vanaf de laatst geldende datum betaald tot.

© copyright 2006 - 2020

Template by Templatesfreelance.com