Bestuur

Beheerders

Motorclub

Lidmaatschap

Adverteerders

Tips en Links

Onze Informatie


Nieuws

Tips voor auto en motor

Tips voor auto en motor

Openingstijden AHC

Contact

Over de AHC

Formule 1

Evenementen agenda

Links

Home

Contact

Site map

Berichten AHC

  

Beste AHC leden,

 

Helaas komt het steeds vaker voor dat de leden geen AHC lidmaatschapskaart bij zich hebben als ze de AHC bezoeken.

Wij willen het ledenbestand up-to-date houden en willen dit graag kunnen controleren aan de hand van de (geldige) AHC-ledenkaart.

Met ingang van 1 januari 2020 gaan we dan ook aan de AHC leden vragen om de ledenkaart te tonen bij bezoek aan de AHC.

Wil je als lid AHC gebruik maken van de faciliteiten van de AHC (brug, box, banden of aircoservice) dan dient de lidmaatschapskaart aan de balie ingeleverd te worden.

Na de werkzaamheden wordt dan, na inlevering gereedschap en controle van de faciliteit, de kaart weer teruggegeven.

Bent u uw ledenkaart kwijt, en de gegevens zijn niet gewijzigd, vraag dan een nieuwe aan bij de ledenadministratie: secr.ahcvlb.lwd@hotmail.com

Bij wijziging of ontbreken van het jaarstempel graag via de balie AHC.Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Per 1 januari 2019 dient men, om toegang tot de basis te verkrijgen als UKW/Postactief, in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het aanvraagformulier hiervoor kan afgehaald worden bij Kantoor Inlichtingen en Veiligheid (geb K100).

Deze aanvraag dient bij de gemeente te worden ingeleverd om een VOG te verkrijgen. De kosten hiervoor bedragen 41,35 (01-01-2019).

De VOG is 4 jaar geldig.Geachte leden,

Wellicht ten overvloede; maar gaarne wijzen we u nogmaals op de, per 1 juli 2018, doorgevoerde contributie verhoging van 0.80 per maand.

De contributie gaat daardoor van 1,20 naar 2,00 per maand. Deze verhoging was de eerste 'echte' verhoging sinds 1988 (!).

De AHC ontkomt helaas hier niet aan mede omdat de winst op goederenverkoop sterk daalt. Dit doordat er toch veel leden zijn die via het internet hun inkopen doen. Onze apparatuur moet echter wel onderhouden worden en dat kost nu eenmaal behoorlijk wat geld en het zou toch jammer zijn dat als je olie 'buiten de poort' haalt je dit niet meer in de AHC kunt vervangen omdat er geen goed werkende apparatuur meer aanwezig is.

Vergeet dus svp niet om uw PO (periodieke overschrijving) aan te passen. Dat voorkomt een hoop extra werk zoals o.a. accepten maken waar ook weer extra kosten aan zijn verbonden.

Om de leden tegemoet te komen hebben we besloten om de prijzen aan te passen aan de prijzen 'buiten de poort'.
U kunt er nu dus op rekenen dat de AHC prijzen voor Castrol olien gelijk, of zelfs lager zijn dan buiten. (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Dit gaat in per 6 november 2018.


AVG-VERKLARING AUTO HOBBY CLUB

 

Privacy Policy

 

De Auto Hobby Club (AHC) vlb Leeuwarden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als AHC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De AHC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens via deze link

Aldus goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur,
dd. 23-05-2018

 

© copyright 2006 - 2022

Template by Templatesfreelance.com